HIRDETÉS
HIRDETÉS

MAGAZINOK > NŐI > Érdekességek > Szimbólumok

t: 5050

Szimbólumok

Szimbólumok

Egész életünkben fontos szerepet játszik a kommunikáció, mely nem más, mint információk közlése és cseréje, ami különböző rendszerek között jön létre valamilyen erre szolgáló eszköz, illetve jelrendszer segítségével.

A kommunikáció történhet verbálisan, nonverbálisan, közvetlenül és közvetetten, egyoldalúan és kölcsönösen, direkt vagy szándékolt módon, vagy esetleg indirekt és önkéntelen visszajelzésként. Életünk minden pillanatában kommunikálunk valamilyen módon. Az életterünk ahol lakunk, vagy ahol dolgozunk sok mindent elárul rólunk.
Kommunikációink egyik igen lényeges momentuma a környezetünkben levő szimbólumok észrevétele és megértése.

Mindaz, ami csak létezik a világon élő körülöttünk, ezért a maga nyelvén minden környezetünkben levő tárgy és jelkép információt is közöl velünk, aminek gyakran nem túl sok jelentőséget tulajdonítunk. A mai emberek túlnyomó többségének korlátozott a világszemlélete így lényegtelen részleteket nagyít fel és fontos dolgot hagy el.
Valamennyi életjelenség a kezdettől a végig egyfajta szimbólum. Hagyományos értelemben minden szimbólum valamely gondolat, eszme, fogalom jele vagy jelképe, melynek a képzettársítás folytán gazdag jelentésbeli érzelmi és hangulati töltése van. A szimbolikus ábrázolások egyszerre felelhetnek meg a mély gondolatiság és a művészi érzékletesség következményeinek.A szimbólumokhoz általában hozzátartozik egy mítosz, egy történet, amely mögött mindig ott van a valóság és minden egyes szóban benne rejlik a lényegi, a drámai és a gyakorlati igazság. A mítosz a hit és a múlt ismeretének összefonódása, amely alapját képezi az újabb kinyilatkoztatásoknak és a következő igazság sarokköve is lehet.
A misztikus történetekben ma is elfoglaljuk helyünket, de értelmezésüket a jelen megvilágításában kell keresnünk.
A szimbólumok kódolt, de megfejthető üzenetek!

A mai modern világban még mindig vannak olyan emberek, akik úgy gondolják, hogy sem joguk, sem hozzáférési lehetőségük nincsen a misztériumok megértéséhez. Hittitoknak vélik azokat, pedig számtalan rejtettnek gondolt tanítás hozzáférhetővé válik lassanként az ember számára.

Az emberek különböző szimbólumokkal díszítik környezetüket, azonban (tapasztalatom szerint) ezekről a jelképekről csak részleges ismeretekkel rendelkeznek. Naponta számtalan mennyiségű szimbólumokkal találkozunk, ami lehet egy kép, szobor, állat, növény vagy akár egy kimondott szó is. Ezek önmagukban nem feltétlenül imádat tárgyai, hanem azok által tiszteletben tartott dolgok, akik ezeknek a tárgyaknak pontosan értik a mondanivalóját, vagy megmagyarázhatatlanul kedves az ember számára. Az ilyen tárgyakhoz való vonzódás oka az, hogy ezek a szimbólumok emlékeztetni szándékoznak bennünket Isten valamelyik aspektusára, és arra, hogy fordítsuk gondolkodásunkat felé.
A szimbólum egy jelkép, egy mondanivaló és nem az, aki mögötte van – csak kisugárzása a mögöttes dolgoknak.

Az emberi testben megnyilvánuló lélek kommunikációs formájára a szimbólumok használata jellemző. Lelkiségünk mindig szimbólumok vagy benyomások által sugalmazza mondanivalóját a személyiség felé. A léleknek nincsen szüksége szavakra, mert az az eszme, amit itt a fizikai világban több szóval lehet kifejezni, az egyszerű szimbolikus képben tökéletesen megérthető a lélek számára.Minden embernek egyéni (személyre szabott) teremtői programja van, így mindannyian más-más szimbólum rendszerrel rendelkezünk. Tehát nemcsak a teremtői tervünk egyéni, hanem a szimbólum rendszerünk és annak jelentéstartalma is. (Ezért lehetetlen az, hogy valakinek az álomképeit és azok mondanivalóját egy kívül álló személy megfejtse. Álmaink személyre szabott üzenetek, melyek épp oly egyediek, mint maguk az emberek.)

Minden eszköz, ami a birtokunkban van leginkább az ember lelkiség- és személyiségtudatának valamely részét közvetíti a külvilág felé, ugyanakkor megerősítést is vár attól. A fizikai világban a forma igazolja és erősíti meg a tartalmat, ami leegyszerűsítve azt is jelenti, hogy általában azt hisszük el, amit látunk.
Semmi sem történik véletlenül! Bármit látunk és hallunk, mindenben megtaláljuk az ok-okozat törvényére utaló jeleket, csak meg kell fejteni némi idő-ráfordítással, odafigyeléssel és gondolkodással a mondanivalót.

Ha kinyitjuk a szemünket (vele együtt az elménket), és figyelmünket a szimbólumok értelmezésére fordítjuk, akkor egy olyan világ nyílik meg előttünk, amely igen gazdag információhalmazzal rendelkezik, és ezáltal közelebb kerülhetünk saját életünk megértéséhez is.

Kovács Éva Mária
www.logoszvilag.hu

2011.04.13

| Többi

vissza a rovathoz | vissza címoldalra

Legfrissebb magazinok